Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Almanach

Tento výraz pochází z arabského al-manákh, což znamená kalendář. A skutečně – ve 14. a 15. století byly almanachy jen kalendáře doplněné astronomickými údaji a teprve až od století 16. k nim byly přidávány předpovědi počasí, nejrůznější praktické rady, anekdoty či vyprávění, zprávy o poutích a mnoho jiných informací. Ještě později se začaly objevovat almanachy s konkrétním zaměřením, nejčastěji ryze literární. V těch byl a dodnes je dáván prostor obvykle vyhraněnému okruhu autorů, reprezentujících generační nebo ideové tvůrčí seskupení se společným programem. Historicky nejznámějším je u nás patrně slavný almanach Máj, jehož prostřednictvím se v roce 1858 přihlásila k odkazu Karla Hynka Máchy generace tzv. májovců.

« Únor 2020 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29