スーパーコピーシャネルバッグ スーパーコピーシャネル財布 Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Archeologie

Vznik archeologie jako samostatné vědecké disciplíny iniciovali Řekové. Ačkoliv neprováděli vykopávky, využívali tehdejší historikové poznatky o materiálních pozůstatcích dřívějších epoch, které byly v držení sběratelů. Svou podstatnou, i když ne zrovna kladnou roli v rané archeologii sehrály i loupeživé tendence barbarských kmenů, které od 3. století téměř systematicky plenily římské příhraniční provincie. Zvláštní kategorii tvořili vykradači hrobů, kteří své řemeslo vykonávali už v dobách prvních dynastií Staré říše v Egyptě. Současní archeologové odhadují, že téměř všechny hroby faraónů byly vyrabovány už ve starověku. Středověk nepřikládal kulturnímu odkazu předků valný význam, a tak se prvními vědeckými archeologickými aktivitami zabýval až Francesco Petrarca ve 14. století, kdy zkoumal některé římské památky. Ve století 15. došlo k rozdělení dějin na tři éry: starověk, středověk a dobu současnou. Archeologie na skutečné vědecké bázi se rozvíjela asi od 18. století.

« Srpen 2020 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31