Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Stavění máje

V předvečer 1. května bývalo tradičním zvykem mladých jinochů porazit v lese strom, vyrobit z něj tzv. máj a postavit ji pod okny své vyvolené. Částečně oklestěný a ozdobený jehličnan byl výrazem mladíkovy lásky a touhy pojmout jím oslovené děvče za manželku. Tento zvyk býval praktikován už v dobách středověku, nejstarší záznamy o něm pocházejí ze 16. století. Mimo těchto malých soukromých májí bývají vztyčovány i velké máje obecní. Vybírán pro ně bývá pokud možno co nejvyšší dobře rostlý strom, který je mimo vrchních větví zbaven kůry a zasazen na návsi. Na jeho výrobě se podílí celá chasa mladíků, která má pak za úkol postavenou máj hlídat po celou noc před odcizením nebo poražením hochy z jiné vsi. Jinak by totiž bylo znemožněno konání veselice u příležitosti kácení máje.

« Květen 2019 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31