Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Poznávací značky

Na našem území byla povinnost používat poznávací značky zavedena v roce 1906. Šlo o bílé tabulky s černými písmeny označujícími region a pořadovými arabskými číslicemi později doplňovaným římskými. Po vzniku samostatného Československa zůstával rakouský systém dlouho beze změn, ale vzhledem k narůstajícímu počtu vozidel bylo nutností roku 1932 zavést nové značení. Černé tabulky s bílým písmem a orámováním byly většinou ručně malované na plechu, někdy smaltované. K dalším změnám ve značení došlo v protektorátní době, kdy černé dvoupísmenné značení doplněné až šestimístným číslem na bílé tabulce již vizuálně připomínalo tabulky užívané v 2. polovině století. Po válce bylo možno ze značky vyčíst i kód okresu a od roku 1955 byly všechny tabulky lisované a vyráběné centrálně. Od roku 1960 jsme se pak celých 40 let mohli setkávat s kombinací až tří písmen určujících okres a čtyř pořadových čísel.

« Červenec 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31