スーパーコピーシャネルバッグ スーパーコピーシャネル財布 Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Tři králové

Podle evangelia svatého Matouše se v Betlémě u narozeného Krista sešli tři mudrci z východu, které sem přivedla jasně svítící hvězda. Novorozeňátku přinesli zlato, myrhu a kadidlo. Šlo nejspíše o chaldejské hvězdopravce, učence, kteří z polohy hvězd vyčetli, že dochází k významné události. Jejich údajný počet se časem měnil, až se ustálil na třech, patrně podle počtu darů, které přinesli a o nichž je v evangeliu zmínka. Později byli mudrci označováni za krále a patrně v 7. století dostali i svá jména – Kašpar, Melichar a Baltazar. V den, kdy si tuto událost připomínáme, tedy 6. ledna, píšeme na dveře svých domů písmena K, M, B. Často jsou považována za iniciály jmen tří králů, znamenají však Cristis Mansionen Benedicat, tedy Kristus žehnej tomuto domu.

« Červenec 2020 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31